Ανακοίνωση σχετικά με τις εκπτώσεις

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Τουρνουά Πλωμάρι 2019, σας ενημερώνει ότι οι εκπτώσεις στα παράβολα και στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία ισχύουν μέχρι και τις 30/6.

Για την Οργανωτική Επιτροπή του ΔΤ Πλωμαρίου

Ο Συντονιστής Μ. Τετώνης